EU pressar på för romernas rätt

Diskriminering, trångboddhet och hemlöshet. Dåliga bostäder utan vatten och toalett. Så är situationen för romerna inom EU. Nu sätter europeiska kommissionen press på medlemsländerna för att förbättra för den romska gruppen.

I oktober lade kommissionen fram ett strategidokument som syftar till att förbättra jämlikheten, inkluderingen och delaktigheten för de romska EU-medborgarna. Sju punkter som bland annat rör rätten till utbildning, sjukvård och arbete men också rätten till en bostad – som är en av de viktigaste, menar Feantsa, en sammanslutning av organisationer som arbetar mot hemlöshet i Europa.

Man efterlyser politiskt engagemang och investeringar. Efter att ha jobbat specifikt med situationen för romerna under tio år konstaterar man i en utvärdering att:

  • 30 procent bor i bostäder utan vatten.
  • 36 procent bor i bostäder utan toalett, dusch eller badrum.
  • 78 procent lever i trångboddhet.
  • 43 procent diskrimineras när de vill hyra eller köpa sin bostad.

Det finns ett direkt samband mellan etnicitet och hemlöshet. The Institute of Global Homelessness menar att »minoriteter är överrepresenterade bland de människor som upplever hemlöshet. Överallt i Europa är risken för att hamna i hemlöshet större för den romska gruppen än för icke-romska grupper«.

Våren 2018 åkte Faktum till Rumänien för att bland annat besöka Faktumförsäljarna Florin och Tudora. För pengarna de tjänat på att sälja Faktum ville de installera en toalett för att barnen skulle slippa gå på utedasset i minusgraderna. 

Ett andra uppvärmt sovrum var också ett mål för fyrbarnsfamiljen.
– Men vi har åtminstone ett eget hus. Och en egen brunn. Tyvärr går inte vattnet att dricka, sa Tudora då.