Under 30 minuter besvarar en gäst Faktumsförsäljarnas frågor som är av skiftande slag och berör allt från vad gästen gör när hen är ensam i skogen till om hen tror att det finns ett liv efter detta. Faktums Sandra Pandevski leder samtalet och drar slumpvis frågorna som överraskar både henne och gästen. Första dagen varje månad släpper vi ett nytt avsnitt.

Finns där poddar finns eller här.