Stölder på boende för äldre och sjuka

En person blev av med 300  000 kronor, en annan drygt 25  000. Brottsoffren är äldre och utsatta, med missbruk- eller psykosociala problem, och har stora behov av omsorg.
Nu har personal stängts av och båda händelserna är polisanmälda.

Den första misstänkta stölden inträffade på boendet Kallebäck i Göteborg. Den boende var förvirrad, öppnade inte brev från Kronofogden och Skatteverket och hade problem med att betala sin hyra.
I mars förra året ansåg kuratorn på boendet att man skulle ansöka om en god man, men ingenting hände. Under våren fick den boende problem med sitt bankkort och stöttades av personal för att ta sig till banken och skaffa ett nytt. Det gamla spärrades inte.
I december uppmärksammade bankpersonal den boende och medföljande personal på de uttag på 15 000 kronor som gjorts vid 20 tillfällen, från juni till december. Uttag som gjorts med den boendes gamla bankkort.

Samtidigt har, under året, ansökan om god man försvunnit, läkarintyget som behövs har dragit ut på tiden och även det försvunnit. Den boendes socialsekreterare informerades om breven från Kronofogden, men ingen handlingsplan har upprättats. Det saknas dokumentation om vem som har gjort vad och vilket stöd den boende fått vid sina besök på banken.
I Lex Sarah-utredningen återges hur den boende ibland visar sitt BankID och hur mycket pengar det finns på konton till ”de flesta som finns på boendet”.

I början av januari i år anmäldes den misstänkta stölden till polisen.
”Den enskilde är förvirrad och personal skulle kunna utnyttja situationen” skriver man i polisanmälan.
I början av 2022 skickas äntligen en ansökan om god man.
”Rutinbeskrivning kring hantering av egna medel saknas och det verkar råda okunskap kring stadens rutin för ansökan om god man”, konstateras i utredningen.

Den andra misstänkta stölden skedde i februari, på ett liknande boende: Bergsjöhöjd.
En boende får där hjälp med att ta ut 4 000 kronor för att köpa läsk. Pengar som hen aldrig får. Några dagar senare loggar den boende, tillsammans med en anhörig, in på internetbanken och ser att hens bankkort använts kontinuerligt sedan läskuttaget. Totalt har drygt 25 000 kronor försvunnit.
Kortet spärras och den misstänkta personalen stängs av från arbetsplatsen. Personen har jobbat på boendet sedan april 2021 och det har förekommit både avstängningar och disciplinära åtgärder kring medarbetaren tidigare. Det finns en regel om att det alltid ska vara två personal med om en boende vill ta ut pengar. Allt ska tydligt dokumenteras, kvitton ska skapas och registreras. Detta har inte skett. Eftersom rutinerna inte följts finns risk att fler boende blivit utsatta för stölder. ”Det saknas generellt efterföljelse och uppföljning av hur rutinen för hantering av brukares privata medel följs. Det finns risker för att liknande händelser sker igen”, skriver man i Lex Sarah-utredningen.

Janika Karvinen är verksamhetschef både för Kallebäck och Bergsjöhöjd.
Hur kunde detta ske?
– Det är fruktansvärt tragiskt och nu får polisutredningarna ha sin gång. Det framkommer en del brister som vi kan se, och dessa ska vi åtgärda. Vad gäller Kallebäck fanns en ansökan om god man som fastnade på vägen. Det borde ha upptäckts tidigare.

Är det någon i personalen som tagit pengarna?
– Jag kan inte spekulera i vem eller hur. Utredningen får visa vad som hänt.

Har någon i personalen lämnat sin tjänst efter det som hänt?
– På Kallebäck har vi inte agerat med personalåtgärder. På Bergsjöhöjd har vi vidtagit arbetsrättsliga åtgärder som involverar personal.

Hur ser personalomsättningen ut?
– Pandemin gjorde att det var brist på omsorgspersonal. Men det har inte varit någon större personalomsättning än normalt, säger Janika Karvinen.

Anmälan om allvarligt missförhållande/påtaglig risk för allvarligt missförhållande är inlämnad till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Kallebäck och Bergsjöhöjd

Är särskilda långsiktiga boenden för äldre personer som befinner sig i ett aktivt alkohol- eller blandmissbruk och som inte klarar av att bo på ett äldreboende. 
Alkohol är tillåtet.
På Kallebäck finns drygt 70 platser och på Bergsjöhöjd drygt 100.