Akutboendet Nya Tillfället stängs

Missförhållandena är så allvarliga att de innebär en fara för de boendes liv. Mord, vapen, droger, kriminalitet och psykisk ohälsa kombinerat med låg bemanning gör att IVO tar ett unikt beslut och stänger Nya Tillfället.
Senast 7 januari ska alla boende därifrån. Men ingen vet vart.

Myndigheten menar att Socialnämnd Sydväst, Göteborgs kommun, saknar förmåga att komma tillrätta med bristerna.
Till Göteborgs-Posten säger Patrick Barringer, avdelningschef på IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att det är första gången ett sådant beslut tas.

3 mars 2021 mördades Daniel Ljunggren vid Nya Tillfället. Han höggs ihjäl med kniv och gärningsmannen var en annan boende. I Faktums stora granskning av fallet, publicerat i oktober, framkom att många av de boende var inne i ett gravt missbruk, var beväpnade med olika typer av vapen och tillhyggen och led av psykisk ohälsa. Självmordsförsök var vanliga och personal och anhöriga påpekade faran i att blanda så många sjuka personer i missbruk på samma plats.
Våldet och missförhållandena fortsatte under året.
Bland annat knivskars en man svårt i september, vilket IVO fick kännedom via media. Då startade myndigheten en egen utredning där de bland annat intervjuade de hemlösa.

I IVOs beslut berättar en boende att det enda samtalsämnet mellan de boende är droger – och att det inte går att låta bli att missbruka där. En kvinna berättar att hon har blivit misshandlad ett flertal gånger, både av folk utifrån och av andra som också bor där. När hon märker att det är på gång så ”drar hon sig till ett område där det finns kameraövervakning, hon tar ett slag och det fångas upp i kameran vilket innebär att den som slog henne åker ut från boendet”, skriver IVO. 

Kvinnan som var vittne när Daniel Ljunggren mördades säger även: ”det finns så mycket vapen på Nya Tillfället och de som har vapen vill hota, de är rädda och vill försvara sig”.
Socialnämnd Sydväst är ansvarig för boendet och har lämnat sitt yttrande till IVO. De menar att de gjort en genomlysning av verksamheten och arbetar aktivt med att förbättra olika delar. Man har stärkt grundbemanningen, ökat antalet väktare och förändrat deras arbetsuppgifter. Men IVO anser inte att åtgärderna vare sig är adekvata eller tillräckliga. Nämndens redovisade åtgärder kommer inte att avhjälpa den ”fara som föreligger för de boendes liv, hälsa och personliga säkerhet”. Nämnden kan inte komma tillrätta med missförhållandena och skriver att ”det föreligger en överhängande fara för de enskildes liv”. Myndigheten konstaterar också att det stora antalet boende med så komplexa och olika behov gör det mycket svårt att bedriva ett förändringsarbete. Precis vad som framkom vid Faktums granskning.

Socialnämnd Sydväst har fram till 7 januari på sig att avveckla boendet. 
Vad som händer med de boende är i nuläget oklart, men socialnämnden har ett fortsatt ansvar för dem.

Läs Faktums reportage Varför mördades Daniel? och Nya missförhållanden på akutboendet.

Regeringens utredare: »Häpnadsväckande låg nivå på insatserna«

Missförhållanden på Nya Tillfället

Mellan 1 januari 2021 och 15 oktober 2021 gjordes 52 avvikelserapporter. 27 rör övergrepp, självskada eller hot. Ett axplock:

  • Mord 
  • Boende påträffas avliden, oklart varför.
  • Övermedicinering, medvetslös. Återupplivas med HLR.
  • Eventuell vanvård, bland annat kraftig lukt och avföring i rummet.
  • Misshandel, tre utomstående med kniv/machete.
  • Boende sätter kniv i dörren till den offentliga toaletten
  • Övermedicinering, medvetslös
  • Misstänkt överdos, svår att väcka, stel i kroppen, har kissat på sig.
  • Nyinflyttad sticker sig på kanyl som finns i bokhyllan i rummet.