Sarah Britz: Härbärgen är sämst

Äntligen! Med risk för att låta som en krystad kulturjournalist som låtsas att känna till en, för de allra flesta, helt obekant Nobelpristagare i litteratur så säger jag det i alla fall.
Äntligen vill Socialstyrelsen åtminstone stödja, men inte kräva av, kommuner att kartlägga hemlösheten på ett enhetligt sätt. Ibland får man vara nöjd med det lilla.
I slutet av september lämnade de ifrån sig en utredning till regeringen där de listar olika förslag på hur man ska förebygga och motverka hemlöshet.

Att kommuner själva får avgöra om de ska kartlägga, hur och vad, är likställt med att stå fast vid att hemlöshet inte är en nationell viktigt fråga. Och det bryter mot de mänskliga rättigheter som säger att alla har rätt till ett tryggt boende. Göteborgs kommun gör en mätning (och använder sig av samma system som Socialstyrelsen) en vecka i april. I Malmö har man en egen definition.
Bristen på enhetlighet gör att beslutfattare famlar i blindo. Om vi inte vet hur många de är, var de befinner sig, vilka de är eller varför – hur ska vi då kunna åtgärda? 
Hemlösheten är ett kommunalt ansvar och då räcker det inte att Socialstyrelsen undersöker frågan på nationell nivå, vart sjätte år. 

Hemlöshet är ingen naturlag.
Ett annat positivt förslag är att kommuner ska få stöd att införa Bostad först. 

Som vi tjatat om detta! Och inte bara vi, Sveriges Stadsmissioner har också fört ett enträget opinionsarbete för att få politiker att fatta att det är en vetenskapligt grundad modell som lyckas få hemlösa in i stadigvarande bostäder. Den som valsar omkring mellan olika akutboenden och villkorsdrivna boenden har inte kraft att ta itu med sina andra problem.

Sist men inte minst: 
Det är dåligt med härbärgen. De kan bli avstjälpningsplatser för människor som ingen vill ha att göra med och som därför stängs ute från välfärdssystemet. Härbärgen kan bidra till att personer blir kvar i hemlöshet. Härbärgen har speciella kontrollsystem som skapar en underordning – i motsats till en trygg plats – fri från insyn och kontroll där man själv bestämmer och planerar sitt liv. Villkor, regler och »du ska vara tacksam«.

Visst sa jag »Bostad först?«

Nu kommer kallare tider. Samla gärna in varma kläder, skänk gärna mat. Ge kvinnan som letar i sopkorgar efter pant en slant. 
Men framför allt: kräv ansvar av politikerna. Vilket parti vill utrota hemlösheten?
Kunskapen finns, det är bara upp till bevis. 

Snart är det valår!